Filosofie

Missie
Duurzame persoonlijke ontwikkeling is de beste investering in uzelf, uw loopbaan, uw bedrijf en onze planeet. Heart in Business werkt met Hartintelligentie, het grote en voor de meeste mensen onbekende en ongebruikte bewustzijnsreservoir van het hart. Want Hartintelligentie staat het meest garant voor duurzame – ook financiële – winst voor u, uw werk en de wereld. Daarom bieden we begeleiding aan die altijd bijdraagt aan de ontwikkeling en training van Hartintelligentie. Daarmee activeert u de kernkwaliteiten van het hart zoals inspiratie, sociale intelligentie, vertrouwen, intuïtie en creativiteit.

De kracht van geloof in uzelf en uw doelen
Er is veel geschreven over de kracht van geloof. Conclusie: geloof verzet bergen. Als u ergens niet in gelooft, begint u er niet eens aan. Als u gelooft in uzelf en uw product, dan vergroot u enorm de kans van een succesvolle realisatie. De industrieel Henry Ford had een opmerkelijke favoriete uitspraak:
‘Als je denkt dat je het niet kunt, heb je gelijk. Als je denkt dat je het kunt, heb je ook gelijk’.
Met deze quote maakt hij duidelijk hoe groot de kracht van geloof is, en hoe beslissend die doorwerkt in uw leven. Dat zou u op het eerste gezicht misschien niet denken. Intelligentie en opleiding zijn belangrijk, maar geloof in het leven en geloof in uzelf, geven toch de doorslag. Een van de meest effectieve manieren om het geloof in uzelf en uw bedrijf te vergroten is door uw Hartintelligentie te leren gebruiken. De kracht van geloof en de realisatie daarvan is een belangrijk onderdeel uit van de filosofie van Heart in Business.

De positieve effecten van meditatie
Er bestaat inmiddels een overvloed aan wetenschappelijk bewijsmateriaal dat meditatie sterk bijdraagt aan het welbevinden van de beoefenaar, zelfs nog meer dan sport. Alleen al de laatste tien jaar zijn er wereldwijd meer dan duizend(!) wetenschappelijke onderzoeken gedaan die allen aantonen dat meditatie het lichaam versterkt en het bewustzijn scherpt en verdiept. Voor veel mensen is het lastig om de eerste stappen te maken, met name om de nodige discipline op te brengen in de beginfase van meditatie. Om deze redenen hebben steeds meer bedrijven besloten om hun werknemers meditatietrainingen aan te bieden. De werklust, het concentratievermogen en de prestaties verbeteren, terwijl er minder conflicten optreden. Maar de voordelen zijn niet alleen voor de werkgevers. De werknemers, en uiteraard ook de werkgevers die meedoen, voelen zich zelf beter, zijn minder vaak ziek en leven meer vanuit hun hart. De tijd dat je meditatie als zweverig kunt afdoen, of dat je er te nuchter voor zou zijn, ligt achter ons. De vloed aan bewijsmateriaal voor de heilzaamheid van meditatie is te overstelpend.