Samenwerking hart en brein versterkt het effect van intentie

Samenvatting
Door werken met de eigenschappen van liefde, geloof, vertrouwen en intuïtie, raakt het hart in een toestand van grotere coherentie, waardoor het brein synchrone hersengolven produceert en intentie krachtiger is’.

Commentaar
Hiermee is bewezen dat leven vanuit je hart je vermogen tot bewuste creatie doet toenemen. In feite zijn de bewezen gevolgen van hartelijk leven veel verstrekkender: het bevordert tegelijkertijd uw gezondheid. Het hart stuurt het brein aan in zijn functioneren als fysieke drager van een deel van het zelfbewustzijn. Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de invloed van een coherent, in zichzelf harmonisch afgestemd hart op de functies van het brein. De resultaten zijn verrassend en vernieuwend. Alle vermogens van het brein verbeteren, inclusief het logische denkvermogen, geheugen en algemene intelligentie als in de borst van de eigenaar een coherent, harmonisch hart klopt. Een coherent hart is met zichzelf in harmonie en vrede, waardoor het gehele lichaam in een staat van coherentie raakt. Dat werkt harmoniserend op de omgeving. Door meditatie, biofeedback en leven vanuit het hart wordt dat bevorderd en ontwikkeld. De hierna volgende wetenschappelijke wetten onderstrepen dat.

‘Een coherent organisme straalt een superfrequentie uit die vele malen sterker is dan de straling van een diffuus organisme’.

‘Een biologisch organisme verkeert door zijn energetische, ordenende levensprincipe (aura) in een staat van hoge coherentie waardoor de bijbehorende atomen en biofotonen zich gedragen als een enkele samenhangende superfrequentie die de omgeving continu beïnvloedt, bij voorkeur in de richting van natuurlijke harmonie’.

Toepassing
De verbinding van hart en brein versterkt de output van beiden enorm. Daardoor zijn werknemers in een grotere staat van innerlijke harmonie die bijvoorbeeld tot gevolg heeft dat er minder ongelukken gebeuren en minder verkeerde beslissingen genomen worden. De trainingstechnieken daarvoor zijn simpel en doeltreffend.

Wetenschappelijk bewijs

  • Dr. R. McCraty et all:, ‘Head-Heart Entrainment: A Preliminairy Survey’
  • Dr. R. McCraty: ‘Influence of Cardiac Afferent Input on Heart-Brain Synchronization and Cognitive Performance’, International Journal of Psychophysiology (2002).
  • Herbert Frohlich, fysicus: ‘Long Range Coherence and Energy Storage in Biological systems’, International Journal of Quantum Chemistry (1968)

Bron
Pad van Creatie, auteur Ab Straatman, uitgeverij Ankh Hermes