Snel juiste en intuïtieve keuzes maken vanuit het hart

Samenvatting
Het hart is het krachtigste centrum van zelfbewustzijn en schepping waarover een mens beschikt.

Commentaar
Voorheen werd aangenomen dat een mens over slechts twee scheppingscentra beschikte: het brein en de voortplantingsorganen. Uit nieuw onderzoek is gebleken dat het hart het krachtigste scheppingscentrum is, dat onder meer door middel van intuïtie snellere beslissingen kan nemen dan de hersenen. Bovendien is gemeten dat het hart het eerst voorgevoelens ervaart en deze als een prikkel doorstuurt naar de hersenen. Het hart beschikt over 70.000 hersencellen die een neuraal netwerk vormen waarmee het hart in staat is om te leren, te herinneren en besluiten te nemen. Ook is het in staat om zich veel meer met de twee andere centra te verbinden dan nu het geval is. Daardoor neemt ons leervermogen en onze intelligentie op een indrukwekkende wijze toe. Het hart heeft een eigen sterk energetisch verbindingssysteem met de wereld. Aan de universiteit van Utah is met nieuwe gevoelige magnetische apparatuur de aura van het hart in beeld gebracht. Die blijkt het hele lichaam te omvatten en in spiralen in en uit ons lijf te stromen. Het hart heeft alles in zich om jezelf en de wereld gezond te maken en houden.

Toepassing
Training van werkgevers en werknemers in het gebruik van hun hart in het  werk, legt de basis voor een quantumsprong van het bedrijf, met name op het gebied van sociale intelligentie en creativiteit.

Wetenschappelijk bewijs

  • Dr. Rollin McCraty, Raymond Bradley en Dana Tomasino: ‘The Resonant Heart’ (2005)
  • Dr. John Andrew Armour, et all: ‘Basic and Clinical Neurocardiology’, 2004
  • Howard Martin, psycholoog: ‘Activating the Heart’s Intelligence’ (2005)

Bron
Pad van Creatie, auteur Ab Straatman, uitgeverij Ankh Hermes