Train de trainer

Wat is het?
Onder andere vanuit Positive Psychology zijn er fundamenteel nieuwe coachings- en trainingsmodellen verschenen die zich kenmerken door de focus op Hartintelligentie en alle daarmee samenhangende talenten en capaciteiten van het hart als uw rijkste bewustzijnscentrum. Deze module levert een overzicht van diverse nieuwe empathische methodieken. Daarnaast is het vooral gericht op verhoging van het functioneren van de trainers en coaches op hun werkvloer alsmede van hun gezondheid en welzijn. Ook daarin staat het activeren en leren gebruiken van Hartintelligentie centraal. De eerste focus is daarbij gericht op het werk. Deze training werpt natuurlijk ook zijn vruchten af in de privé sfeer.

Stel uw eigen programma samen uit 13 onderwerpen
Deze module bestaat uit minimaal drie en maximaal dertien dagdelen met steeds een week interval.
U stelt zelf uw favoriete keuzeprogramma samen uit de dertien hieronder aangeboden onderwerpen.

Dus voor de duidelijkheid: U stelt een eigen reeks samen van minimaal drie- tot maximaal dertien dagdelen/onderwerpen op. Individuele coaches en kleine bedrijven kunnen alleen intekenen voor de basistraining die bestaat uit de eerste zes onderstaande onderwerpen, die een krachtig geheel vormen.

 • Het programma bevat opdrachten en suggesties voor thuisstudie.
 • Elk dagdeel bevat gezamenlijke oefeningen. Meditatietraining vormt een belangrijk onderdeel van dit voor trainers en coaches ontworpen bewustzijns- trainingsprogramma.
 • De training bevordert de gezondheid van de deelnemers doormiddel van persoonlijke stress management en lifestyle verbeteringen.
 • Tijdens de ontmoetingen is er veel gelegenheid tot vragen stellen, ook na de colleges.
 • Er is gelegenheid voor deelname aan een lichte biologische maaltijd na elk dagdeel.
 • Per training is er maximaal plaats voor 20 deelnemers om in de nodige en gewenste persoonlijke aandacht te kunnen voorzien.

Inhoud

 1. Dagdeel één: biografische diepte-coaching
  Gebruik, inzicht en waardering van uw wortels en persoonlijke geschiedenis
 2. Dagdeel twee: Hartintelligentie, het nieuwe fenomeen
  Hartintelligentie verhoogt o.a. algemene intelligentie, empathie en intuïtie
 3. Dagdeel drie: Positive Psychology
  De effectievere methodiek van Positive Psychology en hoe die te gebruiken
 4. Dagdeel vier: spirituele technieken in coaching en training
  Centering, aarding, gebruik van empathie en intuïtie en meer
 5. Dagdeel vijf: opruiming van oude beperkende overtuigingen en dwanggedrag
  De nieuwste en meeste effectieve Emotional Freedom Techniques
 6. Dagdeel zes: de talentenbundel
  ontdekking, ontwikkeling en gebruik van de persoonlijke talentenbundel bij uzelf en uw cliënten
 7. Dagdeel zeven: Essentiële zelfinvestering in uw eigen toekomst
  De ontwikkeling van supergezondheid en nieuwe effectieve lifestyle  
 8. Dagdeel acht: bewuste en actieve levensplanning
  De macht van missie, passie, plezier, intentie , actie en resultaat op één lijn
 9. Dagdeel negen: geluk
  De maakbaarheid van geluk? – technieken en programma’s die werken
 10. Dagdeel tien: de macht van vermenigvuldigen door te delen
  De deelnemers delen hun speciale technieken, inzichten en ervaringen
 11. Dagdeel elf: vrij van verslaving
  De wortels, de opruiming, de begeleiding en de resultaten
 12. Dagdeel twaalf: zingeving
  De ontdekking van uw levensdoelen. Transformatie met depressie, vervreemding en vervaging
 13. Dagdeel dertien: uw nieuwe werkplan
  Samenvoeging van de trainingsinhoud in uw nieuwe aanpak.

Locatie
Amsterdam, Den Haag of in uw bedrijf.

Investering
Prijzen/ investering op aanvraag

Contact
Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.


neem contact op