Logo

Biografische Business Coaching

Wat is het? 
Deze nieuwe methode van coaching kenmerkt zich door diepgang en samenhang. Uw werksituatie met haar uitdagingen is altijd te begrijpen en te verbeteren vanuit inzicht in uw eigen levensloop met haar trauma’s, ziektes, emotionele blokkades en overtuigingen enerzijds en uw talenten, capaciteiten, missies en passies anderzijds. Zelfs uw familieachtergronden blijken daarbij een rol te spelen. Wij werken met de vier stadia van positieve verandering: inzicht, acceptatie, transformatie en gedragsverandering. De effectieve inzichten van Positive Psychology vormen daarbij een hoeksteen: focus op het positieve en transformeer van daaruit de blokkades, in plaats van andersom.

De vier stappen van fundamentele verandering:

 • Inzicht
 • Acceptatie
 • Transformatie
 • Gedragsverandering
 • INZICHT

Biografische Business Coaching is een diepgaande vorm van personal coaching waarbij uw levensloop wordt gebruikt als database voor het determineren van beperkingen, uitdagingen, overtuigingen, talenten en capaciteiten. Die informatie wordt zingevend verbonden met de situatie op de werkvloer en de uitdagingen daarvan. Dat is fase een: de fase van inzicht in eigen leven en werk, schaduw en talenten. Daarin besloten zit een persoonlijke “talentenjacht’. Belangrijk doel va ndeze stap is het vergroten van zelfkennis.

 • ACCEPTATIE

Fase twee van deze diepte-coaching draait om acceptatie. U sluit vrede met waar u nu in uw (werk)leven bent en u stapt over van de beperkende Fixed Mindset naar een opbouwende Growth Mindset, volgens de inzichten van de nieuwe stroming Positive Psychology. Dus uiterst effectief en vruchtbaar. Vrede met de eigen situatie van dat moment is, hoe tegenstrijdig dat in eerste instantie klinkt, nodig voor de volgende stap: transformatie.

 • TRANSFORMATIE

Voor snelle en doeltreffende transformatie van persoonlijke blokkades en beperkingen gebruiken wij E.M.F.’s: zeer effectieve technieken om negatieve programma’s uit uw celgeheugen te verwijderen. E.F.T’s worden steeds meer door psychologen en psychiaters gebruikt omdat praten wel helpt in fase een maar zelden echt een doorbraak oplevert als het om gedragsverandering gaat. Daarnaast, en feitelijk op de eerste plaats, worden specifieke meditatietechnieken ingezet en aangeleerd, zowel voor algemeen stressmanagement als voor direct gebruik op de werkvloer in stressvolle situaties. Dat alles wordt uiteraard uitgelegd en getraind tot u de methodes beheerst.

 • GEDRAGSVERANDERING

Een mens kan zijn gedrag veranderen door een continue wilsinspanning gecombineerd met zelfkritiek. Dat is ongezond en letterlijk vermoeiend, en een belangrijke reden voor menig burn-out en versnelde veroudering. Wij werken met gedragsverandering vanuit innerlijke verandering. Gedrag verandert vanzelf als de innerlijke negatieve geloofsovertuigingen worden opgeruimd en worden vervangen door authentieke en positieve geloofssystemen. In dit veranderproces wordt u begeleid zodat het direct toepasbaar is op de werkvloer.

Het belang van Hartintelligentie 
Hartintelligentie is letterlijk de intelligentie en wijsheid van het hart. Het belang van Hartintelligentie voor uzelf, uw gezondheid en de wereld is moeilijk te overschatten. Het hart blijkt net als het brein drager van zelfbewustzijn, zij het op een fundamenteel andere manier. Het ontwikkelen van uw Hartintelligentie is een geweldige investering in uzelf en de wereld.

Hart activatie meditatie
Meditatie is een toenemend onderzoeksgebied van de wetenschap. Inmiddels is duidelijk dat het een superieure manier is om stress te verlagen en uw welzijn stabiel te verhogen. Hartmeditatie verhoogt en versterkt bijvoorbeeld aantoonbaar het aantal zenuwverbindingen tussen hart en brein en versterkt uw hersencellen. Hartmeditatie leidt tot verhoging van uw intelligentie, creativiteit, medemenselijkheid en prestaties. Geen wonder dat steeds meer ceo’s gaan mediteren. Tim Ferris ontdekte dat 70 % van de meest succesvolle CEO’s al aan enige vorm van meditatie doen. Het activeren van uw Hartintelligentie speelt in deze zeer moderne coaching een belangrijke rol.

Hoe ziet de coaching eruit?

Dagdelen:

 • Aan het eind van de eerste sessie wordt een biografische diagnose en een gezamenlijk werkplan met inhoud en duur opgesteld. 
 • De initiële sessie heeft een duur van ongeveer twee uur. Vervolgsessies duren doorgaans één uur, waarbij de exacte tijdsduur altijd in onderling overleg wordt vastgesteld.
 • Binnen het eerste uur van de eerste sessie kunt u zonder betaling opstappen, als de aanpak niet voldoende aansluit bij wat u nodig heeft.
Meld mij aan
Placeholder Image