Logo

Als familiebedrijf zijn we goed en stabiel op elkaar ingespeeld. We mengen ervaring met nieuwe coaching technieken en inzichten tot een uniek pakket voor gezonde en duurzame transformatie van professionals, bedrijven en organisaties vanuit missie passie en plezier.

Placeholder Image
Placeholder Image

Ab Straatman

Mijn inzichten in het verbazingwekkende bewustzijnspotentieel van het hart ontstonden zo’n 18 jaar geleden, toen ik genas van een vrij ernstige, familiair bepaalde hartziekte. Ik keek toen al naar ziekte als een vorm van lichaamstaal, die je in wezen de weg wijst naar herstel en het vinden van nieuwe wegen in je leven. De genezing vond grotendeels plaats door naar mijn hart te leren luisteren. Als ik mijn hart niet volgde, kreeg ik meer klachten. Luisterde ik naar mijn hart bij het nemen van belangrijke keuzes, herstelde ik sneller. Zowel in mijn privéleven als in mijn werk.

Drie jaar later was ik op natuurlijke wijze genezen, zonder pacemakers of reguliere medicatie en wist ik heel wat meer over het hart als bewustzijnsdrager. Ik was ervaringsdeskundige geworden. Samen met mijn studie van wetenschappelijk onderzoek naar het hart als centrum van ons bewustzijn, leidde mij dat tot het besluit om mijn kennis en kunde naar het bedrijfsleven te dragen.

Ik besefte meer dan ooit: de talenten en kwaliteiten van het hart in de vorm van Hartintelligentie zijn uitermate belangrijk in het bedrijfsleven. Mijn achtergrond als ingenieur in werktuigbouwkunde met een specialisatie in bedrijfskunde kwam nu goed van pas. Het inzicht dat het bedrijfsleven een doorslaggevende rol zou gaan spelen in de broodnodige wereldwijde transformatie van een per definitie eindig, op kwantiteit gericht groeimodel, naar een harmonisch, kwaliteit-georiënteerd nieuw business model, gaf de doorslag.

Als expert op het gebied van natuurlijke genezing en gezondheidskunde en oprichter van een aantal nationale en internationale organisaties op dit gebied, draag ik des te makkelijker bij aan een gezond groeimodel voor bedrijven.
Inmiddels was al bewezen dat het mogelijk is om ook financieel winstgevend bij te dragen aan de ontwikkeling van een nieuw business model waar alle betrokkenen beter van worden: het al langer bekende People, Planet, Profit (win-win-win) model. Kortom: ik richtte Heart in Business op. 

IJsbrand Straatman

Business & Life Coach bij Heart In Business, oprichter van The Healthy Heart en organisatieadviseur bij IMO Nederland (Instituut voor Mens- & Organisatieontwikkeling).

Al van jongs af aan ben ik geïnteresseerd in wat de mens drijft. Tijdens mijn studie Social Management kwam dit extra naar voren tijdens mijn minor conflicthantering en mediation. Daarnaast leg ik mij toe op het bestuderen van nieuwe en effectieve coaching technieken zoals Stanford psychologe Carol Dweck in haar boek ‘Mindset’ behandelt. Ik heb altijd grote interesse gehad in vernieuwende bedrijfsmodellen waarbij mensen gestimuleerd worden het beste uit zichzelf en het bedrijf te halen. Belangrijke inspiratiebronnen en voorbeelden voor mij zijn Robert Greenleaf, Ricardo Semler en Tony Hsieh.

Na mijn studie heb ik een groot deel van mijn focus gelegd op het bestuderen van gezondheid en veranderkundige technieken. Bij Cornell heb ik een certificaat in Plant Based Nutrition gehaald. Daarnaast heb ik ‘The Healthy Heart’ opgezet, waar we mensen ondersteunen hun gezondheid en levensvervulling te verhogen en onderzoeken hoe we van Nederland een blue zone kunnen maken (gebieden in de wereld waar mensen het langst en gezondst leven). 

Ik haal er veel voldoening uit om mensen te helpen in hun eigen kracht te stappen, te ondersteunen en het beste uit zichzelf te halen. Ik bestudeer in combineer verschillende aanpakken. Ik werk graag met iemands biografie, gebruik techieken uit het stoïcisme (wordt veel mee gewerkt in de topsport, politiek en het leger) en het vernieuwende Positive Intelligence.

Ik geloof dat bedrijven, managers en directeuren enorme impact hebben op de wereld, zowel in positieve als negatieve zin. Een belangrijk doel in mijn leven is om bedrijven en organisaties te ondersteunen om de overstap te maken naar een manier van ondernemen waarbij de werknemers, het bedrijf en de planeet positief beïnvloed worden.

Klik hier om te verbinden via LinkedIn. 

 

KLIK HIER OM CONTACT OP TE NEMEN