Logo

Wetenschap

Wetenschappelijk onderzoek bevestigt rotsvast dat gezonde bedrijfsontwikkeling vanzelf volgt op persoonlijke ontwikkeling van de werkers in de onderneming. De ontwikkeling en ingebruikname van het hartcentrum als bewustzijnscentrum, met al haar bijzondere talenten en capaciteiten, blijkt daarbij centraal te staan.

Ook voor de gezondheid van bedrijf en mens. De methodes daarvoor zijn inmiddels ontwikkeld en vrijgekomen. 

Hartintelligentie
De laatste tien jaar is er een enorme belangstelling in wetenschappelijke kringen voor de functies van de energievelden van de mens en met name die van de hersenen en inmiddels ook het hart.

Het is interessant dat vooral de ministeries van Defensie van alle grote landen sterk geïnteresseerd zijn in die bijzondere vermogens van de mens, uiteraard vooral het vermogen om op afstand invloed uit te oefenen op het verloop van allerlei processen.

Uit al deze onderzoeken blijkt wereldwijd dat iedere mens over heel veel meer vermogens beschikt dan hij gebruikt. Vooral die van het hart zijn bijzonder en indrukwekkend voor wat betreft de mogelijkheid om je werk en leven in nieuwe banen te leiden.

De nieuwe gangbare term-in-opkomst daarvoor is: Hartintelligentie.

Voor ons is het veel interessanter om inzicht te verwerven in wat die wetenschappelijke bewijzen en testen voor onszelf betekenen en wat we ermee kunnen in ons dagelijks werk.

Het is dus de kunst om de hierna volgende onderzoeksresultaten niet als droge intellectuele kennis tot je te nemen maar je af te vragen wat het echt betekent, hoe dit je wereldbeeld, mensbeeld en zelfbeeld verandert en wat jij er mee kunt doen.

Wat hier volgt is een kleine bloemlezing uit de overweldigend grote hoeveelheid bewijsmateriaal: bijvoorbeeld alleen al over het functioneren van het menselijke energieveld, aura of rotatieveld genoemd, bestaan in Rusland en China alleen al 10.000 wetenschappelijke bewijzen over het bestaan ervan.

Zeer veel van wat vroeger werd afgedaan als zweverig en vaag, blijken inmiddels bewezen feiten te zijn en vormen in toenemende mate de speerpunt van wetenschappelijk onderzoek in fysica, psychologie en biologie.

Het hart blijkt in dit alles een centrale rol te spelen, belangrijker dan die van het brein. De toepassing van deze bijzondere kennis in het bedrijfsleven begint enigszins op gang te komen.